2022 | Από τη Σμύρνη έρχομαι, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω