2019 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΄΄ΓΕΦΥΡΙ ΕΘΕΜΕΛΙΩΝΑΝ΄΄