Εκτύπωση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΟΥ  Η'  ΤΟΜΟΥ    
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ    
Το θεάτρο της Φιλικής Γιώργη Ζωϊδη σελ. 53
Η απελευθέρωση της Ελλάδας κατά τον 19ον αιώνα και η Ευρωπαϊκή διπλωματία ιδίως η Ρωσική Στεφ. Παπαδόπουλου σελ. 60
Η Φιλική Εταιρεία και ο ρόλος της στον αγώνα του Ελληνικού Λαού για την εθνική απελευθέρωσή του Γρηγόρη Άρς σελ. 67
Ιδεολογικές απόψεις του Πολιτικού προγράμματος της Φιλικής Εταιρείας βάσει γνωστών και αγνώστων επαναστατικών προκηρύξεων  του 1821 Κ. Χατζοπούλου σελ. 75
Το Δεσποτάτο της Άρτας Μιχ. Περάνθη σελ. 112
Το Δεσποτάτο της Ηπείρου Mich. Averoff σελ. 128
Η Συμβολή του Μιχαήλ (Μαξίμου Γραικού) στην Ελληνική παιδεία κατά τους πρώτους χρόνους της Τουρκοκρατίας  Ευστράτιου Πατσαλιά σελ. 143
Ο επιληπτικός αυτοκράτωρ και η βασίλισσα Αγία Γ. Καρατσιώλη σελ. 189
Το μεταφραστικόν, διορθωτικόν και ερμηνευτικόν έργον του αγίου Μαξίμου του Γραικού Κ. Α. Τσιλιγιάννη σελ. 210
Η αναγνώριση του Μάξιμου Γραικού ως Αγίου και ο καθορισμός κοινής εκκλ. πράξης αναγνώρισης αγίων από την Ορθόδοξη Εκκλησία Γ. Χ. Χρυσοστόμου σελ. 222
Η ιστορία της Άρτης Μ. Περάνθη σελ. 248
Η Αγία Θεοδώρα της Άρτας Mich. Averoff σελ. 259
Το πορτραίτο του Πύρρου Βασιλία της Ηπείρου στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή τέχνη Α. Οικονομίδη σελ. 284
Θεόφιλος Κορυδαλεύς ο ιατρός - Μητροπολίτης Άρτης Γ. Καρατσιώλη σελ. 297
Τα μεταβυζαντινά μνημεία της Άρτης Σαπφώ Βάρδια σελ. 367
Περίπτωση Παιδοφθορίας στην Άρτα του Δεσποτάτου Γ. Καρατσιώλη σελ. 394
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ    
Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στην Πρέβεζα και στην Άρτα Μ. Κοκολάκη  σελ. 234
Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στα Ιωάννινα Μ. Κοκολάκη  σελ. 323
Η Μανιώ  Γιώργου Σ. Αναλογίδη  σελ. 408
ΔΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ    
Το Τέμπλο της Αγίας Σοφίας Άρτας Ε. Τσαπαρλή σελ. 3
Παράδοση και μέλλον - ο ρόλος των Μουσείων  Ε. Αντζουλάτου - Ρετσίλα σελ. 153
Κώστας Φρόντζος, ο ηπειρολάτρης   Γ. Αναλογίδη σελ. 253
Μπάσταινα ένα ιδιόμορφο εμπράγματο δικαίωμα στην Ήπειρο, κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας Ε. Πατσαλιά σελ. 353
Πίνακας των αγροκτημάτων που υπήρχαν στο νομό της Άρτας το έτος 1913 Ε. Πατσαλιά σελ. 353
Η  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ  (ΕΡΓΑ  ΕΚΤΟΣ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ)    
Το Τέμπλο της Άρτας    σελ. 2
Άποψη της Άρτας (Λιθογραφία του περασμένου αιώνα)   σελ. 109
Η Αγία Θεοδώρα (χαλκογραφία του 1722 Βενετία)   σελ. 188
Σαλαώρα (γκραβούρα του 1838)   σελ. 296